Genmed wspiera walkę z COVID-19

W sytuacji globalnego problemu, z jakim musimy się zmierzyć w związku z pandemią koronawirusa ważne jest, aby działać wspólnie i okazywać sobie wsparcie. Z tego tytułu powstała bardzo szlachetna akcja #wsparciedlaszpitala. System WdS to bezpłatna platforma, która wspomaga szpitale oraz domy pomocy społecznej w informowaniu o swoich potrzebach oraz wspiera chcących pomagać w zorientowaniu się, co jest tak
naprawdę potrzebne. Laboratorium GenMed postanowiło wziąć udział w akcji dwukrotnie. Po raz pierwszy okazaliśmy swoje wsparcie i pomoc Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu przekazując przyłbice. Kolejnym razem środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni powędrowały do Domu Pomocy Społecznej Konarskiego w Poznaniu. W wyborze rodzaju wparcia jakiego
udzieliliśmy wybranym placówkom kierowaliśmy się informacjami, które można z łatwoscią znaleść na platformie WdS. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana i pozwala na dokładne zoorientowanie się nie tylko w potrzebach, ale także w ich ilościach zgłaszanych przez szpitale i domy pomocy społecznej.

Zachęcamy Was do udziału w tej wspaniałej akcji, a jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na jej temat informacje znajdziecie na stronie www.wsparciedlaszpitala.pl

Dziękujemy koordynatorom placówek za ich zaangażowanie i pomoc w przekazaniu darów!