Stanowisko PTGC wobec aktualnych wydarzeń związanych z zaostrzeniem prawa aborcyjnego

Działalność naszej firmy jest ściśle związana z genetyką sądową, ale jako genetycy i diagności laboratoryjni chcielibyśmy, aby mieli Państwo możliwość odnalezienia na naszych stronach rzetelnych informacji w każdej sytuacji związanej z dziedziną biologii jaką jest genetyka.

Stanowisko-Polskiego-Towarzystwa-Genetyki-Człowieka-PTGC – pod tym linkiem  mogą Państwo zapoznać się ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dotyczącego zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa.

Mamy nadzieję, że dzięki temu będą Państwo posiadać szerszą wiedzę na temat powodów wydarzeń, które aktualnie mają miejsce w naszym kraju.