Opracowanie i wdrożenie odczynnika “DNA Restore MicroSTR” do analizy zdegradowanego i kopalnego DNA

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ GENMED J. ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie odczynnika “DNA Restore MicroSTR” do analizy zdegradowanego i kopalnego DNA”

Celem projektu jest opracowanie zestawu odczynników, który będzie umożliwiał analizę DNA wyizolowanego z próbek LCN DNA oraz próbek kopalnego DNA zawierających bardzo małe ilości lub/i mocno zdegradowany DNA. Pozwoli to na analizę 23 loci STR metodą reakcji multipleks-PCR i elektroforezy kapilarnej oraz/lub metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) i zastosowanie zestawu dla potrzeb genetyki i biologii sądowej.

Projekt zakłada, że opracowany produkt będzie wykazywał unikalne cechy w zakresie oznaczania profilu genetycznego w różnym stopniu zdegradowanego ludzkiego DNA. Z funkcjonalnego punktu widzenia oferowany zestaw pozwoli nabywcy na uzyskanie pełnego profilu genetycznego osoby, której DNA uległo degradacji. Z technologicznego punktu widzenia cechą wyróżniającą opracowany zestaw odczynników będzie generowanie możliwie najkrótszych amplikonów (produktów reakcji PCR) w reakcji multipleks PCR odpowiadających poszczególnym loci STR.

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński sp. j. w ramach Projektu wdroży opracowane rozwiązanie poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu oraz sprzedaż odczynników, które umożliwią wykonanie badań przez inne laboratoria.

Wartość projektu: 2 320 714,91 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 066,18 PLN