dla prokuraturyLaboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed specjalizuje się w badaniach kryminalistycznych na zlecenie organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Wykonujemy badania DNA z zakresu identyfikacji osobniczej m.in. osób podejrzanych, ofiar wypadków bądź spornego pokrewieństwa. Przeprowadzamy analizy śladów biologicznych i wymazów w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw na tle seksualnym, morderstw oraz narkotykowych.

Zestaw 24 markerów DNA oznaczanych przez Laboratorium GenMed obejmuje wszystkie markery stosowane przez amerykańskie służby (FBI, system CODIS – 13 markerów) oraz służby europejskie (10 markerów DNA) co zapewnia uniwersalność wyników.

OFERTA

Wykonujemy badania:

* profil genetyczny ze śladu lub wymazu – (usługa obejmuje odbiór materiału, wstępne oględziny, analizę laboratoryjną, w usługę wliczony jest także test na obecność krwi i nasienia oraz sporządzenie opinii biegłego sądowego z przeprowadzonego badania polimorfizmu DNA)
* test na obecność krwi
* test na obecność nasienia
* test na obecność śliny

W przypadku większych zleceń proponujemy możliwość indywidualnego ustalenia ceny oraz czasu badania.

BIEGLI SĄDOWI

Nasi biegli sądowi z zakresu genetyki człowieka, mgr Wojciech Łuczak oraz mgr Jakub Śnieć posiadają bogate doświadczenie praktyczne i wpisani są na listę biegłych sądowych przy sądach okręgowych w większości miast kraju.

biegli-sadowi

BADANIA

W badaniach stosujemy nowoczesne metody analizy i potrafimy uzyskać profil genetyczny nawet z zanieczyszczonych śladów biologicznych.
Służymy wsparciem merytorycznym dotyczącym sposobów zabezpieczania śladów oraz materiału porównawczego. Ponadto wyznaczamy osobę odpowiedzialną za zlecenie, która jest z Państwem w stałym kontakcie dotyczącym zleconych badań.

JAKOŚĆ
Jakość naszych badań potwierdzana jest od 2008 roku corocznie odnawianym certyfikatem GEDNAP honorowanm na całym świecie, m.in. przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes).
Ostatni certyfikat GEDNAP otrzymaliśmy w kwietniu 2014 roku. Ponadto przystapiliśmy do akredytacji na zgodność z normą ISO 17 025.