Kontakt

Zapraszamy do kontaktu! Służymy Państwu pomocą i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.


Wysyłając tę wiadomość oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński Sp. j.

ul. Św. Marcin 49
61-806 Poznań
Infolinia (od 8.00 do 18.00) 801-120-909
tel. 61 853 32 38
e-mail: info@genmed.pl
serwis internetowy: www.genmed.pl

NIP: 782-238-22-67
REGON: 300 512 430
KRS: 0000273254
Konto bankowe:
69 1090 1447 0000 0001 0663 5858
Santander Bank Polska S.A.

Wyświetl większą mapę

Zamówienie testu na ojcostwo

Aby zamówić test na ojcostwo wystarczy skontaktować się z naszym Laboratorium pod nr tel: 61 853 32 38, drogą mailową: info@genmed.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do naszych usług, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji dotyczącej Państwa uwag na adres pocztowy, mailowy, faxem lub o zgłoszenie telefoniczne. W terminie do 14 dni od otrzymania skargi, poinformowani zostaniecie Państwo o sposobie jej załatwienia oraz o ewentualnych ustalonych działaniach.

W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdyby zaszła konieczność podjęcia czynności wyjaśniających, poinformujemy Państwa pisemnie – na wskazany w skardze adres – o ewentualnym wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi.

Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientami i ich przedstawicielami, aby mogli wyjaśnić swoje życzenia i monitorować działania związane z realizowaną pracą, pod warunkiem zachowania poufności wobec innych klientów. Klient ma możliwość uczestniczenia w badaniu w charakterze świadka, na zasadach określonych w procedurze PO-13 „Współpraca z Klientem”

Test na ojcostwo z GenMed