Podjęcie decyzji o ustaleniu ojcostwa jest bardzo ważnym życiowym wyborem, który ma bardzo duży wpływ na dalsze losy ojca, jak i jego dziecka oraz matki dziecka. Badanie DNA coraz częściej staje się kluczowym dowodem w procesie ustalania ojcostwa, ponieważ stanowi jedyny sposób, który potwierdza ojcostwo z prawie stuprocentowym prawdopodobieństwem lub wyklucza je w stu procentach. Dlatego też warto poświęcić chwilę i przyjrzeć się aktualnym cenom za tego typu badanie.

To, ile wynosi cena testu na ojcostwo, zależy od wielu czynników, m.in. liczby badanych osób (mężczyzna + dziecko + matka albo mężczyzna + dziecko), rodzaju badanego materiału (wymaz z policzka lub mikroślad), ale również czasu oczekiwania na wynik (od 24 godzin do kilkunastu dni roboczych). Na koszt badania wpływają także akredytacja oraz certyfikaty uzyskane przez laboratorium. Istotnym aspektem jest również to, do jakich celów ma posłużyć wynik badania (prywatnych czy sądowych) oraz kiedy test jest realizowany (po narodzinach dziecka czy w trakcie trwania ciąży).

Jeżeli chodzi o koszt ustalenia ojcostwa do celów prywatnych, może on wahać się w granicach od ok. 600 złotych do ok. 2500 złotych. Różnice te wynikają m.in. ze sposobu i miejsca pobierania próbek (samodzielnie w domu lub w placówce). Porównując ceny, warto zwrócić uwagę czy dane laboratorium oferuje dodatkowe opcje takie jak np. ekspresowa realizacja, pomoc ekspertów lub dyskretna przesyłka.

W przypadku testów na ojcostwo wykonywanych do celów sądowych ich ceny wynoszą od ok. 1400 do 1800 złotych. Wiąże się to z koniecznością zachowania pewnych procedur sądowych dotyczących pobierania próbek od osób badanych oraz analizy otrzymanych danych. Dlatego też konieczne jest dołączenie do wyniku ekspertyzy wystawionej przez biegłego sądowego (eksperta ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa).

Koszt ustalenia ojcostwa podczas ciąży wynosi między 2000-6000 złotych. Rozbieżność ta wynika ze sposobu pobrania próbek materiału genetycznego od dziecka. Jedną z metod jest pobranie próbki podczas wykonywania badań prenatalnych (amniopunkcja lub biopsja kosmówki), wtedy cena testu wynosi ok. 2000-2500 złotych. Alternatywna metoda polega na wyizolowaniu DNA dziecka z krwi matki, a koszt takiego badania sięga nawet ok. 6000 złotych