Kwestia ustalenia biologicznego ojcostwa jest bardzo istotna, zarówno dla domniemanego ojca, a przede wszystkim dla dziecka. Cały ten proceder ma swoje konsekwencje prawne. Z roku na rok rośnie liczba trafiających do sądu spraw o ustalenie ojcostwa.

Kiedy konieczne jest ustalenie ojcostwa na drodze sądowej?

Ustalenie ojcostwa na drodze sądowej jest konieczne, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko urodzone w związku małżeńskim ma innego ojca niż mąż matki ,albo gdy nastąpiło uznanie ojcostwa przez innego mężczyznę niż biologiczny ojciec. Pierwszym krokiem w przypadku powyższych podejrzeń jest złożenie wniosku o ustalenie ojcostwa. Dopiero następnym etapem jest złożenie pozwu w sądzie o ustalenie ojcostwa.

Osobami, które mogą ubiegać się o sądowne rozwiązanie kwestii ustalenia ojcostwa są: mąż matki, matka dziecka,dziecko, oraz prokurator. Nikt poza tymi osobami nie ma prawa zniesienia pozwu.

Sprawy tego typu mają charakter osobisty, szczególnie dla dziecka, dlatego może ono wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa dopiero po osiągnięciu pełnoletniości wcześniej za dziecko powództwo może wnieść prokurator.

Ustalenie ojcostwa po śmierci dziecka

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Jeżeli zgon dziecka nastąpi w trakcie trwania procesu sąd zawiesi postępowanie.

Terminy

Jeśli chodzi o terminy na wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki są one różne w odniesieniu do małżonków i dziecka. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo w przeciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę . Matka dziecka również ma sześciomiesięczny termin na wniesienie powództwa ale liczony od momentu narodzin dziecka. Natomiast u dziecka sprawa przedstawia się inaczej. Może ono wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki w terminie 3 lat od osiągnięcia pełnoletniości.

Prokurator nie jest ograniczony żadnym terminem. Ustalenie ojcostwa przed sądem następuje kiedy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka. Całą sprawę opiera się na przekonaniu, że ojcem dziecka jest mężczyzna który obcował z matką nie wcześniej niż trzysta dni i nie później niż 180 dni od urodzenia dziecka. Dowód potwierdzający domniemane ojcostwo musi wykazać osoba wnosząca powództwo. W przypadku braku faktycznego obcowania cielesnego między matką a domniemanym ojcem, domniemanie ojcostwa jest niemożliwe.