LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ GENMED J. ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie narzędzia badawczego do jednoczesnej analizy zwiększonego zakresu polimorficznych fragmentów DNA”

Celem Projektu jest opracowanie technologii badań genetycznych wykorzystującej jednoczesną analizę 40 loci STR i umożliwiającej określenie biologicznego pokrewieństwa badanych osób z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, jako:

– usługi, tj. badań genetycznych w zakresie ustalania pokrewieństwa, charakteryzującej się możliwością określenia zarówno najbliższego, pokrewieństwa (np. rodzic-dziecko) jak i dalszego pokrewieństwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością,
– opracowanego zestawu odczynników umożliwiających analizę 40 loci STR genomu ludzkiego w sposób pewny i powtarzalny.

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński sp. j. w ramach Projektu wdroży opracowane rozwiązanie poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu oraz sprzedaż odczynników, które umożliwią wykonanie badań przez inne laboratoria.

Wartość projektu: 2 946 942,91 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 293 268,72 PLN