Wykonujemy badania celem ustalenia tożsamości osób zmarłych.badanie-zmarłych

Badanie polega na porównaniu profili genetycznych osoby zmarłej i domniemanych krewnych.
Do analizy wykorzystuje się materiał biologiczny pobrany od osoby zmarłej. Natomiast od domniemanych krewnych, którymi mogą być dzieci, rodzeństwo lub rodzice osoby zmarłej, materiałem do badań jest wymaz z jamy ustnej.

Badanie jest przydatne w przypadku:
– wątpliwości odnośnie tożsamości pochowanej osoby
– w celu określenia pokrewieństwa

Na każdym etapie badań służymy Państwu pomocą. Współpracujemy z lekarzami specjalistami zajmującymi się pobraniem materiału do badań.

Wymagania prawne dotyczące ekshumacji zwłok określają:
1. art.15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. 2011 Nr 118 poz.687 z późn. zmianami/,
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi /Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z poźn.zm./,
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 75 poz.405).

Ustalenie tożsamości osoby zmarłej

można dokonać również na podstawie przedmiotów do niej należących. Materiał genetyczny do badań możliwy jest do uzyskania ze:
– szczoteczki do zębów
– maszynki do golenia
– gumy do żucia
– niedopałka papierosa
– chusteczki higienicznej
– paznokci
– ubrań ze śladami potu
– pasków glukometrycznych
– lub innych przedmiotów osobistego użytku
szczoteczka do zębówszczotkapapierosmaszynka-do-golenia

MATERIAŁ BIOLOGICZNY DO BADAŃ

Każda komórka ciała człowieka, oprócz komórek płciowych, zawiera identyczny, charakterystyczny tylko dla danej osoby zestaw genów. Dzięki izolacji DNA, multipleksowej reakcji PCR oraz elektroforezie kapilarnej uzyskujemy profil genetyczny. Rodzaj i jakość materiału pobieranego od zmarłej osoby uzależniony jest od wielu czynników. Przede wszystkim duże znaczenie ma czas i warunki środowiskowe pochówku. Materiał genetyczny najszybciej ulega degradacji w miejscach o wysokiej wilgotności oraz umiarkowanej temperaturze. Jest on również narażony na zanieczyszczenie.

Do badań genetycznych wykorzystuje się w zależności od stanu zwłok, próbki z różnych części ciała. Materiałem biologicznym mogą być tkanki z głębokich warstw mięśni, fragmenty kości udowych, piszczeli lub ramieniowych oraz zęby.

Każdy etap takiego badania przebiega ze szczególną starannością oraz zachowaniem zasad etyki.

JAKOŚĆ
Każdy etap badania nadzorowany jest przez biegłego sądowego z zakresu genetyki człowieka.
Jakośc naszych badań od 2008 roku jest corocznie potwierdzana certyfikatem GEDNAP.
W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają nasi genetycy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
pod nr tel. 61 853 32 38
lub e-mail: info@genmed.pl