Oferujemy wykonanie badania na obecność krwi. Polega ono na ustaleniu, czy na dostarczonym przez Państwa materiale lub przedmiocie, np. na chusteczce, dywanie, ubraniu lub szklance znajduje się krew ludzka. Badania wykonujemy zarówno na zlecenie klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych (sądy, policja, prokuratury). Badanie na obecność krwi ludzkiej jest testem immunochromatograficznym. Wykorzystuje znakowane przeciwciała monoklonalne przeciwko ludzkiej hemoglobinie w związku z czym jest testem specyficznym wykrywającym jedynie krew ludzką – nie zwierzęcą.

Jak zabezpieczyć materiał?badanie krwi

Aby zapobiec degradacji materiału biologicznego, znajdującego się na przedmiocie lub materiale tekstylnym zaleca się nadesłanie go do laboratorium w papierowej kopercie lub wcześniejsze osuszenie i wysłanie w plastikowym woreczku. Każdą kopertę lub woreczek należy opisać odpowiednio, zgodnie z opisem podanym na formularzu pobrania. Zalecane jest także używanie jednorazowych rękawiczek, aby nie zanieczyścić przedmiotu własnym DNA.

 

Badania na obecność krwi ludzkiej są akredytowane na zgodność z normą 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji (nr certyfikatu 1550) oraz GEDNAP. Wynik badania w formie ekspertyzy jest wysyłany w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od dnia otrzymania materiału do badań.

 

Dodatkowe badania:

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu oferujemy dodatkowo:
– określenie profilu genetycznego osoby oraz płci osoby, do której należy krew
– porównanie otrzymanego profilu genetycznego z materiałem nadesłanym od dowolnej osoby w postaci wymazu z jamy ustnej lub śladu biologicznego (np. szczoteczki do zębów, paznokci, szklanki)

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do rozmowy z naszymi genetykami pod numerem telefonu: 61 853 32 38